Organisatie

De stichting Binnenhoflezing heeft geen winstoogmerk en beoogt het algemeen nut. Statutair heeft de stichting als doel: ‘het terugblikken op het achterliggende politieke jaar, om daar inzichten aan te ontlenen voor de komende tijd, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’.

Het bestuur van stichting Binnenhoflezing bestaat uit Jelle Baartmans, Ronald Kroeze, Gert Jan Verhoog, Kees Verhoog en Teddy Vrijmoet.