Doel

Kort na het parlementaire jaar reflecteert de Binnenhoflezing hierop om er inzichten aan te ontlenen voor de komende tijd. Met de Binnenhoflezing brengt de gelijknamige stichting ook een bescheiden hommage aan dit eeuwenoude regeringscentrum, waarvan de grootscheepse renovatie en vernieuwing loopt.

Prof. dr. Jouke de Vries, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, hield in 2021 de eerste Binnenhoflezing en mr Chris van Dam, inmiddels voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, vorig jaar de tweede. De derde Binnenhoflezing werd gehouden door onafhankelijk Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt.

De stichting zonder winstoogmerk die het algemeen nut beoogt, heeft statutair als doel: ‘het terugblikken op het achterliggende politieke jaar, om daar inzichten aan te ontlenen voor de komende tijd, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn’.