Chris van Dam houdt de tweede Binnenhoflezing. Van Dam verwierf aanzien als voorzitter van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Zijn commissie bracht hierover een onthullend rapport uit dat nog steeds van zich doet spreken. De Binnenhoflezing 2022 vindt plaats op woensdag 6 juli om 17.15 uur in de Balzaal van Paleis Lange Voorhout, museum Escher in het Paleis, te Den Haag.

Mr C.J.L. (Chris) van Dam was eerder manager bij de politie in de regio Haaglanden, officier van justitie en plaatsvervangend hoofdofficier in het arrondissement ‘s-Gravenhage. Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal voor het CDA was Van Dam tussen 2017 en 2021. Momenteel is hij zelfstandig adviseur.

Chris van Dam

Inzicht

Op de valreep van het zomerreces blikt de Binnenhoflezing terug op het achterliggende parlementaire jaar om daar inzichten aan te ontlenen voor de komende tijd. Prof. J. (Jouke) de Vries, voorzitter van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, hield vorig jaar de eerste Binnenhoflezing (zie via de link: binnenhoflezing.nl).

Met de Binnenhoflezing wil Schinkelshoek & Verhoog (S&V) een bescheiden hommage brengen aan dit eeuwenoude regeringscentrum, waarvan de grootscheepse renovatie en vernieuwing loopt. Partners van de lezing zijn, naast museum Escher in het Paleis, het Montesquieu Instituut en internationaal perscentrum Nieuwspoort.

De ruimte in de Balzaal van het paleis is beperkt. Ook om die reden zal S&V een opname van de lezing plaatsen op de website.

 

Gert Jan Verhoog, 10 mei 2022